Naar de kringloopwinkel.

Illustratie bij het verhaal in kleutermagazine Doremini i.o.v. uitgeverij Averbode.

Go to link